Skupština Ljekarske komore FBiH usvojila pravila o oduzimanju licence

Ljekarska komora Federacije BiH u Zenici je danas održala sedmu izvještajnu sjednicu Skupštine. Uz izvještaje o radu za prošlu, te prijedlog finansijskog i plana rada za 2018. godinu, na dnevnom redu bilo je usvajanje i dva važna dokumenta.

Skupština je, naime, usvojila prijedlog Pravilnika o drugostepenom disciplinskom postupku koji omogućava doktorima medicine da ukoliko su nezadovoljni odlukom prvog nivoa, odnosno Kantonalne komore, o oduzimanju licence za rad u slučaju greške ili nesavjesnog rada, reviziju odluke traže pred Federalnom.

„Komora ne može biti samo zaštitnik nego mora tražiti i odgovornost od svojih članova i sankcionisati greške koje su počinili“, kazao je za Zenicainfo dr Harun Drljević, predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH:

„Mi smo svjesni da ima grešaka i u našim redovima i počet ćemo sankcionisat i na drugom nivou.  Ukoliko se potvrdi odluka prvog nivoa slijedi oduzimanje licence koje može biti privremeno ili trajno“, ističe dr Drljević.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o utvrđivanju zajedničkih kriterija za licenciranje članova Federalne i kantonalnih komora. (Sanel Hasanović)