Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje

U sklopu Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini koji finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a nadzire Svjetska banka, održane su dvije radionice za članove Lokalne akcione grupe Grada Zenice, na temu „Zagovaranje“ i „Mobilizacija zajednice“.

Projekat provodi Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa lokalnim zajednicama, a Grad Zenica je jedna od četiri lokalne zajednice u BiH u kojima se provodi Projekat.

Osnovni cilj Projekta je da promijeni ponašanja stanovništva u dijelu koji se odnosi na rizične faktore po zdravlje stanovništva.

U fokusu projektnih aktivnosti su prevencija pušenja, kontrola upotrebe alkohola, programi pravilne prehrane i promicanje fizičke aktivnosti.

„Zagovaranje“ i „Mobilizacija zajednice“ predstavljaju prve dvije komponente Projekta, pored edukacije/intervencije te monitoringa i evaluacije.

Radionice su vođene odvojeno u Gradskoj upravi i Muzeju grada Zenice, uz podršku konsultanata Asocijacijacije XY i agencije PRimera angažovanih na Projektu.

Ciljevi radionice održane u sklopu projektne komponente „Zagovaranje“ su ojačati kapacitete ključnih aktera u lokalnoj zajednici i osigurati bolju  koordinaciju razvoja i provedbe komunikacionih strategija zagovaranja, s posebnim naglaskom na važnost povećanja svijesti zajednice odnosno građana Zenice o rizičnim faktorima za zdravlje stanovništva i prepoznavanja potreba od strane ključnih aktera za implementacijom aktivnosti koje će dovesti do smanjenja rizika.

U okviru ove radionice je dogovoreno formiranje koalicije koju će činiti predstavnici gradske uprave, Lokalne akcione grupe (ranije formirane u sklopu Projekta), nevladionog sektora, medija i drugih zainteresovanih grupa i pojedinaca. Radionica je bila interaktivnog karaktera te su članovi Lokalne akcione grupe tokom dvosatnog trajanja radionice iznijeli svoje prijedloge u vezi s organizacijom aktivnosti za promicanje pozitivnih faktora pravilne prehrane i kretanja, te sprječavanje rizičnih faktora pušenja i upotrebe alkohola.

Što se tiče projektne komponente “Mobilizacija zajednice” radionici su u Muzeju grada Zenice, pored članova Lokalne akcione grupe prisustvovali učesnici u Projektu (mreža). Tokom radionice prisutnima su prezentovani efikasni i neefikasni programi mobilizacije. Razrađeni su i modeli korištenja grant sredstava za potencijalne korisnike odgojno-obrazovne ustanove i nevladine organizacije.

U izjavi za medije šef Odsjeka za društvene djelatnosti, Zijad Softić je kazao da Grad Zenica spada u gradove koji brinu za svoje stanovništvo kada je u pitanju zdravlje, nagalasivši da Grad ima sve potrebne kapacitete za uspješno provođenje ovog Projekta.

(Zenica.ba)