Za prevenciju šteta od poplava EU osigurala 70 miliona KM

Evropska unija i Vlada Njemačke rade na prevenciji šteta izazvanih poplavama u privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

U okviru ProLokal programa, 20-ak malih i srednjih preduzeća je dobilo grantove kojima su ostvarili bolje poslovanje nego što je bilo prije maja 2014. godine. Njihova iskustva su objedinjena sa standardima i propisima u Vodič za prevenciju i bolji odgovor na poplave promoviran danas u Zenici.

Pomoć EU malim i srednjim preduzećima u BiH dosegnula je 70 miliona eura sa programom ‘Lokalne razvojne strategije’, koji će u naredne 4 godine biti podrška izvozno orijentisanim sektorima, kao i turističkom i agro-ruralnom razvoju. Kroz zajednički program sa Vladom Njemačke tokom dvije godine 19 malih i srednjih preduzeća je dobilo grantove zahvaljujući kojima su otvorili oko 90 novih radnih mjesta, povećali prodaju za 20%, a izvoz za 14%.

„Bili su u stanju da poboljšaju svoje poslovanje kroz modernizaciju proizvodnih kapaciteta“, kazao je Melvin Asin, šef Odjela za saradnju Delegacije EU u BiH.

Program je baziran na razvoj izvoznog privatnog sektora, posebno u oblasti obrade metala i drveta, poljoprivrede i djelomično turizma. Medjutim i lokalne zajednice treba ojačati u namjeri da preveniraju i pomognu malim i srednjim preduzećima u situacijama kakve smo imali u poplavama maja 2014.

„Pokušavamo raditi sa lokalnim zajednicama, koje moraju poboljšati ambijent za poslovanje, jer su one ključne za razvoj“, istaknula je Birigitte Heuel Rolf, dirketorica GIZ-a za BiH.

Iskustva koja su imali privrednici u poplavama bila su korisna za kreiranje Vodiča za prevenciju i bolji odgovor na poplave, promoviranog danas u Zenici tokom okruglog stola o temi: „Da li su preduzeća u BiH otporna na poplave?“.

Privrednik i korisnik granta EU ProLocal programa, Mladen Perić, naglašava da je važno osigurati svoju imovinu, te da u slučaju elementarnih nepogoda od države ne trebaju očekivati vlasnici malih i srednjih preduzeća mnogo – pomoć će im pružiti sigurno Evropska unija i Međunarodna zajednica.

Inače, sve kompanije koje su dobile ove grantove imaju sada i zaštitu od poplava. Vodič za prevenciju i bolji odgovor na poplave za mala i srednja preduzeća je lako pronaći na internetu, a EU nastavlja pružati podršku kako u segmentu zaštite od poplava tako i jačanju konkurentnosti poduzetništva s ciljem unapređenja postignutog napretka, istaknuto je danas. (Alma Huskić)