U časove istorije u osnovnim školama ulaze događaji iz ‘92.-‘95.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona od naredne školske godine uvest će dodatne časove za nekoliko predmeta među kojima je i historija za osme razrede. Za ostale razrede osnovne škole doći će do izmjene u nastavnom planu iz predmeta historija.

– Mi do sada nismo imali u planu obradu važnih događaja iz perioda 1992.-1995. godina. Ove izmjene su bazirane na pravosnažnim presudama Haškog tribulana i domaćih sudova, – kaže Bernadeta Galijašević pomoćnica resornog kantonalnog ministra.

Predsjednik Vijeća roditelja Osnovne škole Edhem Mulabdić, Ahmed Topić, pozdravio je ovakvu odluku.

– Svi mi možemo samo pozdraviti odluku da se kroz predmet historija počnu izučavati teme iz proteklog rata, sada kada imamo vremensku distancu i kredibilne izvore zasnovane na presudama Međunarodnih i domaćih sudova, – zaključio je Topić. (N.G.)