Finaliziraju se dogovori o osnivanju joint venture kompanije Toplana Zenica

Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović sa saradnicima primio je danas Biju Naira, generalnog direktora ArcelorMittal Zenica, Nikhila Mehtu, direktora departmenta za finansije i računovodstvo i Azru Sivro, direktoricu departmenta za društvenu odgovornost, okoliš i menadžment kvaliteta pri kompaniji AMZ.

Povod ovog sastanka je finaliziranje pregovora i potrebne dokumentacije za osnivanje joint venture kompanije.

Grad Zenica će u narednih nekoliko dana analizirati predložene dokumente kojima se regulišu prava i obaveze, visina udjela, vrste rizika, organizaciona i druga pitanja značajna za učešće Grada u zajedničkoj joint venture kompaniji.

Gradonačelnik Kasumović i rukovodstvo kompanije ArcelorMittal Zenica su saglasni da je sastanak bio veoma konstruktivan i ovom prilikom najavili uskoro potpisivanje svih dokumenata neophodnih za osnivanje zajedničke joint venture kompanije. (zenica.ba)