Cijene 14 vrsta cigareta povećane za 10 do 20 feninga

Nove cijene proizvoda kompanije Imperial Tobacco, izgledaju ovako:

West Red 4,60 KM
West Silver 4,60 KM
Boss Lassic 4,60 KM
Boss Gold 4,60 KM
Boss Blue 4,60 KM 
Boss Blue Slim Style 4,60 KM

Tabelom koju je objavio Klix prikazane su cijene proizvoda kompanije Philip Morris.
Naveći broj proizvođača i distributera povećao je cijene cigareta i duhana za pušenje na početku 2018. godini, kada je i stupila na snagu nova Odluka o utvrđivanju posebne (fiksne) i minimalne akcizi na cigarete i na duvan za pušenje za 2018. godinu. Nakon toga, tačnije od 1. marta, za pojedine vrste cigareta cijene su povećale Fabrika duhana Sarajevo i TDR d.o.o. Sarajevo.

Proizvođači i veliki distributeri cigareta mogu bilo kada u toku godine povećati cijenu cigareta, jer je to stvar poslovne politike svake kompanije, ali u tu novu cijenu mora biti ugrađena akciza važeća za ovu 2018. godinu.

Odlukom Upravnog odbora UIO za 2018. godinu predviđena je proprocionalna akciza 42 posto maloprodajne cijene i fiksna akciza 1,50 KM po paklici, te akciza na rezani duhan iznosi 104 KM po kilogramu.