Procjene: Do 2025. godine sa poteškoćama svako drugo dijete

Kapaciteta za rehabilitaciju djece sa autističnim spektrom već nedostaje, a prognozira se da će do 2025. godine biti mnogostruko više rođenih sa ovim stanjem.

Rana intervencija rezultira kvalitetnijim osposobljavanjem za samostalan život, a u našem društvu roditelji teško prihvaćaju, pedijatri slabo dijagnosticiraju, a zajednica izbjegava autističnu djecu, – poručeno je sa današnje manifestacije obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.

Damir Oruč i njegova supruga nisu imali problem prihvaćanja saznanja da su njihova oba sina djeca iz autističnog spektra. Nisu osjetili ni značajno neprihvatanje zajednice. Medjutim, imaju mnoge  druge probleme.

Djeca sa autizmom imaju malen izbor. Prije svega kada je mogućnost rehabilitacionog tretmana u pitanju. Novi problemi nastupiće u septembru, kada stariji sin treba da krene u školu. Nema dovoljno asistenata u školama i ne znam kako ćemo se nositi s tim, – kaže Oruč.

U rehabilitaciji djece iz autističnog spektra roditelji su ključan faktor, a prepreka je što teško prihvataju da im je dijete autistično, – smatra Bojan Radić, predsjednik UG „Svijet u slikama“ napominjući da je savjetovanje sa stručnjacima – logopedima, defektolozima obavezno kada primjete da dijete s prvom godinom života nema razvijen govor ili ako ne prepoznaje osnovne stvari iz okruženja.

S druge strane Oruč smatra da je čovjeku sigurno lakše čim prihvati da ima problem. Tada mu se, kaže, lakše nositi s tim i raditi na suzbijanju većih posljedica tog problema.

Nižefunkcionalne autiste rehabilitatori obučavaju za samostalan život, dok višefunkcionalni žive poput drugih ljudi, zapošljavaju se, sklapaju brakove, imaju hobije.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu je prebacivanje fokusa sa svjesnost na prihvaćanje autizma. Nažalost, velike su još predrasude prema djeci sa poteškoćama u razvoju, pa tako i prema autističnoj djeci. Većina djece se sklanjaju i izbjegavaju djecu sa autizmom, pa mi konstantno radimo na razvijanju svijesti kod roditelja i djece, – kaže Radić.

Iako bi bilo dobro da imamo više kapaciteta za rehabilitaciju, Zenica je sa kantonalnom ustanovom Centar za osobe sa posebnim potrebama i ovim udruženjem, koje koristi savremene metode u radu sa djecom, u značajnoj prednosti ispred mnogih drugih gradova, smatraju roditelji koji dovode svoju djecu na rehabilitaciju kod 15 stručnjaka „Svijeta u slikama“.

Prema statistikama sada imamo jedno dijete sa poteškoćama u razvoju naspram 50 zdrave djece, a prognoze su da će do 2025. godine taj omjer biti jedan naprema dva. Zato su educirani pedijatri veoma važni u svakom, naročito društvu kakvo je bosanskohercegovačko.

Moje lično, profesionalno mišljenje da se dijagnoza ne može kod određemne djece uspostaviti za samo sat vremena i od jednog ljekara. Potrebno je više vremena i multidisciplinarni pristup, što kod nas nažalost nije praksa, – dodaje Radić. (A. Huskić)