Kreho: Radioaktivne cigle kao građevinski materijal

Diplomirani inžinjer mašinstva, zenički aktivista, Hasan Kreho, tvrdi da je za gradnju industrijskih hala na lokaciji radne zone Šljivik, korišten radioaktivni materijal, te da je taj materijal, godinama deponovan na industrijskoj deponiji Rača kao otpad iz proizvodnje u pogonima Željezare Zenica, često završavao u pećima za domove i restorane.

„Svojim istraživanjem kao građanski aktivista želim, iz najboljih namjera, da na ovaj način upozorim sve zainteresovane ljude u BiH da postoje opravdane sumnje da materijal, jednim dijelom korišten za ozid hala Željezare Zenica, sadrži nedozvoljenu količinu radioaktivnog zračenja.

Željezarske hale su građene krajem devedesetih godina i za njih se može reći da imaju dosta tehničkih nedostatatka i problema, pa i sa stanovišta elektro-instalacija, ali su tadašnji “gospodari  Željezare”  pritiskom ućutkali sve protivnike od strane struke, koji su uputili primjedbe sa stanovišta tehničkih propisa gradnje tih hala.

Vlada Federacije BiH kao vlasnik imovine Željezare Zenica, a time i navedenih hala imat će problema sa sadašnjim korisnicima i budućim kupcima, koji na sudovima zatraže zaštitu svojih interesa i zdravlja radnika zbog kontaminacije roba.

Na kraju napominjem da ovo nije ni prvi ni posljednji slučaj da su se iskoristile radioaktivne cigle kao građevinski materijal, a koje potiču iz Zenice.

Mnogi građani iz cijele BiH kupovali su radioaktivne cigle na industrijskoj deponiji Rača prikupljene od lokalnog stanovništva, a da nisu ni svjesni da su te cigle radioaktivne, ugrađujući ih u peći za pizze, krušne peći, kućne kamine i objekte za sušenje voća“, upozorava dugogodišnji građanski aktivista,  Hasan Kreho.

Kao dokaz tim tvrdnjama podsjeća na izmjerene visoke nivoe radioaktivnog zračenja materijala deponovanog na industrijsku deponiju Rača, Gajgerovim brojačem, u istraživanju koje je proveo 2011. Tada se pokazalo da su izmjerene koncentracije radioaktivnog zračenja od 0,40-0,46 µSv/h, premašivale dozvoljene vrijednosti radijacije u materijalu (0-0.25 mikrosiverta predstavlja dozvoljenu dozu zračenja).