Sporazumima o vansudskoj nagodbi do ušteda u Gradskom budžetu

Gradsko pravobranilaštvo, na inicijativu gradonačelnika Zenice, lani je uputilo javne pozive povjeriocima i dužnicima Grada Zenica, s ciljem zaključivanja sporazuma o vansudskoj nagodbi.

Shodno sporazumima sa povjeriocima Grada Zenica, u kojima su se povjerioci odrekli potraživanja po osnovu zateznih kamata, a Grad se obavezao da im isplati glavnicu i sudske troškove mimo redoslijeda prinudne naplate putem banke, Gradsko pravobranilaštvo je od ukupnog broja od 149 povjerilaca, koji se nalaze na listi čekanja za isplatu po osnovu raznih dugovanja Grada, sa 84 povjerioca zaključilo sporazume o vansudskoj nagodbi.

– Lani je po ovim sporazumima iz planiranih sredstava gradskog budžeta za 37 povjerilaca isplaćeno ukupno 242.577 maraka, dok su ostali povjerioci isplaćeni u ovom mjesecu, te je ukupna ušteda u dugoročnom periodu postignuta u iznosu od oko 270.000 maraka, navodi Zlatko Osmanović, gradski pravobranilac.

Uz ovo po sporazumima zaključenim  sa dužnicima Gradu Zenica, po kojima su se dužnici obavezali da uplate glavnicu duga i troškove postupka, a Grad se odrekao potraživanja po osnovu zateznih kamata, ukupna suma uplaćena po javnom pozivu u gradski budžet Zenice iznosi 329.382 maraka, od čega je uplaćena glavnica 319.427, a ostatak troškovi postupka. (V.J.)