Slučaj paušal: Grad i Grijanje platili kaznu zbog „narušavanja tržišne konkurencije“

Oba od Konkurencijskog vijeća BiH kažnjena subjekta, Grad Zenica i Javno preduzeće Grijanje, platili su propisane novčane kazne, a za korigiranje sporne Odluke o zagrijavanju neće biti potrebe, jer je Odlukom Vijeća u novembru prošle godine plaćanje paušala ukinuto, počev od kraja ove grijne sezone.

Važnije je pitanje trebaju li ih građani, na što su ih pozvali iz Naše stranke, tužiti zbog toga što su paušale plaćali – a nisu morali.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je radilo po službenoj dužnosti, ali po saznanju da se uslovljeno plaćanje paušala za grijanje kosi sa odredbama Zakona o konkurenciji.

I Grijanje i Grad žaliće se na Odluku Konkurencijskog vijeća BiH

„Šta ćemo mi uraditi? Prije svega iskoristiti pravni lijek i žaliti se Sudu Bosne i Hercegovine za što smo već angažovali advokata. Pravo da vam kažem, ja sam očekivao ovakvo rješenje Konkurencijskog vijeća BiH, s obzirom na slično rješenje izdato prema travničkom preduzeću koje distribuira toplinsku energiju. Međutim, odluku prema kojoj su privremeno isključeni korisnici plaćali paušal u Travniku je donijela radna grupa, a u Zenici Gradsko vijeće.

Smatrao sam da Konkurencijsko vijeće nema ingerencije miješati se u odluke Gradskog vijeća. Ovo je gledano s pravnog, a gledano sa stručnog apsekta, Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora prema kojoj se, izmedju ostaklog, plaćao paušal, donesena je prema propisima koji datiuraju iz bivše države, kao i legislativi i praksi država Regiona u kojima fiksni trošak (paušal) plaćaju u mnogo većem iznosu nego što je kod nas.

Naime, mi nemamo Zakon o isporuci toplinske energije. Nedavno smo imali sastanak svih toplinara i inovirali prijedlog zakona usvojen još 2016. godine i upućen prema resornom ministarstvu koje ne pokazuje volju da prijedlog da u proceduru. Dakle, nepostojanje zakonske regulative za posljedicu je imalo donošenje sada sporne odluke“, kaže za ZenicaInfo direktor JP Grijanje Sead Kaknjo.

On napominje da ranijom Odlukom Gradskog vijeća plaćanje paušala za grijanje prestaje s krajem aktuelne grijne sezone, na što podjeća i savjetnica gradonačelnika za pravna pitanja, Bojana Primorac.

„Vijeće je odluku donijelo na sjednici krajem novembra i mislim da plaćanjem paušala za mart i polovinu mjeseca aprila sugrađani isključeni sa sistema daljinskog grijanja paušale više neće trebati plaćati“.

Kaznu su oba subjekta platili u predviđenom roku, a kako nam danas kažu i Gradska uprava i Grijanje će iskoristiti mogućnost žalbe na rješenje Konkurencijskog vijeća na Sudu BiH.

Nakon što smo detaljno proučili odredbe ovog rješenja, došli smo do zaključka da su one nejasne i kontradiktorne, te da ne proizlazi stopostotna sigurnost daljeg postupanja Grada“, rekla nam je Primorac.

Šta je sa korisnicima toplotne energije?

Dakle, odluka je svakako izmijenjena, a plaćanje paušala ukinuto, kazne plaćene, kažnjenici će se žaliti. Medjutim, šta je s gradjanima koji su plaćali, a nisu morali. U grijanju tvrde da je Odlukom vrhovnog suda travničko preduzeće oslobođeno retroaktivnog isplaćivanja, a u Našoj stranci da obligaciono pravo podrazumijeva suprotno.

„Ovo se, po obligacionom pravo zove  neosnovano bogaćenje, a rađeno je preko leđa građana u korist preduzeća Grijanje“, izričita je vijećnica Naše stranke Sanja Renić, koja se ovih dana oglasila saopćenjem za javnost.

Direktor Grijanja pak, ne želi, kaže komentirati istup ni jednog vijećnika, smatra da je struka bačena na pod, a glavni razlog svega toga je nepostojanje ragulative, odnosno Zakona o isporuci toplinske energije BiH, za koji su prijedlog izradili još 2016. godine, a izmjene i dopune nedavno.

Bojana Primorac o eventualnim tužbama građana kaže da će Gradska uprava učestvovati u tim sudskim postupcima i osporavati tužbe.

Slučaj paušal je očigledno tema o kojoj će se još raspravljati. (Alma Huskić)