Raspisan Konkurs za izbor direktora Gradske biblioteke u Zenici

foto: Masar Krasnić

Upravni odbor Gradske biblioteke u Zenici raspisao je Konkurs za izbor i imenovanje direktora ove javne ustanove.

Direktor se imenuje na mandatni period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, “Službenim novinama FBiH” i na Web stranici Grada Zenica i ostaje otvoren petnaest dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Detalji ovog konkursa mogu se pogledati OVDJE.