Inicijativa Edhema Fejzića: Ispitati odgovornost za neprovođenje Zakona o zaštiti životinja

Zastupnik Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH u Skupštini ZDK, Edhem Fejzić, pokrenuo je inicijativu kojom od Kantonalnog tužilaštva traži da ispita moguću odgovornost premijera Zeničko – dobojskog kantona, Miralema Galijaševića i ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Himze Smajića, za neprovođenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i Zakona o zaštiti voda FBiH.

U obrazloženje nove inicijative, Fejzić podsjeća da je svojom inicijativom od 19.05.2015. godine od Vlade Zeničko – dobojskog kantona i resornog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu tražio da Zeničko – dobojski kanton provede procedure, izvršne mjere i radnje, s ciljem zbrinjavanja napuštenih životinja, u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH.

Odredbama tog zakona propisuje se da se skloništa i higijenski servisi finansiraju, između ostalog, i iz budžeta kantona, što je u skladu i s Ustavom Federacije BiH, prema kojem je u isključivoj nadležnosti kantonalnih vlasti utvrđivanje politike, koja se odnosi na regulisanje i osiguravanje javnih službi, što je u konkretnom slučaju i služba za brigu o napuštenim psima. U odgovoru na ovu moju inicijativu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, osim što potvrđuje da su kantonalne vlasti s resornim ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu dužne obezbijediti budžetska sredstva za ove namjene, ističe da utrošak do tad obezbijeđenih sredstava nije bio efikasan, iz razloga izostanka zahtjeva od strane općina i gradova za dodjelu istih. Neistinost navoda ministarstva o izostanku zahtjeva za dodjelu sredstava potvrđuju pismeni zahtjevi Grada Zenica, koji svoje zahtjeve za dodjelu tih sredstava bezuspješno upućuje od 2012. godine, kao i ostale općine u sastavu našeg kantona, jer ni na jedan od navedenih zahtjeva dosad nije odgovoreno, navodi se u Inicijativi.

Fejzić podsjeća i da je Kolegij Skupštine ZDK još 2016. godine zadužio Vladu ZDK da u saradnji s Gradom Zenica i općinama u sastavu kantona, u roku od 90 dana, dostavi u skupštinsku proceduru cjelovitu informaciju u vezi sprovođenja Zakona, s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti. Po ovom zaduženju Vlada do sada nije postupila, kao ni po urgenciji povodom istog stava od 27.10.2016. godine, navodi se.

Ujedno, u ovoj inicijativom je njen autor izrazio sumnju u ispravnost rada premijera i resornog ministarstva u oblasti prikupljanja i raspodjele sredstava od posebnih vodnih naknada, a shodno Zakonu o zaštiti voda FBiH, s obzirom da na njegovo zastupničko pitanje od 27.12.2017., u vezi sa utroškom tih sredstava, nije odgovoreno.