Drljević: Bh. zdravstvu hronično nedostaju anesteziolozi, patolozi i pedijatri

foto: NAP

Ekonomska kriza, besperspektivnost, nepoštivanje osnovnih ljudskih prava i politička situacija samo su neki od uzroka iseljavanja stanovništva, piše Večernji list BiH. Zemlje u koje se najčešće odlazi su Njemačka, Austrija, Slovenija i Švedska.

Stanje u BiH

BiH je svrstana na 131. mjesto među 133 države u kategoriji “odljev mozgova”. Zemlju najviše napuštaju građani deficitarnih zanimanja, kao što su programeri, inženjeri, općenito visokokvalifikovana radna snaga.

BiH napuštaju i brojni ljekari, specijalisti, farmaceuti, medicinski tehničari i njegovatelji, što za posljedicu ima podatak da BiH trenutno ima 200 ljekara na 100.000 stanovnika, što je manje od evropskog prosjeka od 362 ljekara.

Iz BiH odlaze mladi ljekari, odlaze hrabri liječnici, upravo oni koji, nakon sticanja iskustva i prakse u struci, trebaju preuzeti odgovornost za zdravstveni sistem u BiH – upozorio je u razgovoru za Fokus.ba predsjednik Ljekarske komore FBiH prim. dr. Harun Drljević.

Posebno je naglasio kako bh. zdravstvu hronično nedostaju anesteziolozi, patolozi i pedijatri. Riječ je o tri oblasti medicine u kojima je stanje najalarmantnije.

Slab je odziv i na specijalizacije iz hirurških disciplina, neatraktivne su specijalizacije iz porodične medicine, pogotovo u manjim mjestima. Zbog svega toga, za pretpostaviti je kako će se u budućnosti pojaviti deficit ljekara i u ovim oblastima – kazao je Drljević.

Za 10 do 15 godina, kada bi trebali biti nosioci zdravstvenog sistema u BiH, upozorava Drljević, mladi doktori neće biti tu.

Njihova mladost, energija i kreativnost tada će biti u službi zdravstvenih sistema drugih zemalja. Nama ostaju vremešne generacije ljekara u zdravstvenom sistemu koji vjerojatno neće moći u budućnosti adekvatno preuzeti evidentne rastuće potrebe u zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Stanovništvo BiH demografski evidentno stari, a stariji stanovnici, što je sasvim normalno, češće obolijevaju od različitih patologija vezanih uz stariju životnu dob – hronična oboljenja, maligna oboljenja, degenerativna oboljenja… – naglasio je dr Drljević, predsjednik Ljekarske komore FBiH.

Razlozi odlaska

Mnogobrojni su razlozi odlaska ljekara – nemogućnost stručnog profesionalnog usavršavanja i stručnog napredovanja, preopterećenost, česti i emotivno obojeni, uglavnom neosnovani medijski napadi na liječnike i njihov rad. Tu su i senzacionalistički vođeni sudski sporovi i uglavnom neosnovane tužbe protiv ljekara, koji vrijeđaju dostojanstvo doktora medicine i unose nemir, te paniku u liječnički korpus. Neadekvatni su uslovi rada, zdravstvene ustanove su nedovoljno opremljene, ne postoji minimum uslova za praksu koja neće ugroziti stanje zdravlja pacijenta i prouzrokovati liječničku grešku, – zaključio je za Fokus dr Harun Drljević.