ZDK: 950.000 KM utrošeno na troškove liječenja branilaca

Iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona utrošeno je ukupno 950.000 KM, 100% sredstava planiranih za naknadu troškova liječenja i nabavku lijekova za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini, navedeno je u Informaciji Ministarstva za boračka pitanja ZDK.

Iznos odobrenih sredstava po gradu i općinama Kantona pratio je okvirnu raspodjelu sredstava utvrđenu Programom utroška sredstava i bio je uslovljen brojem i kvalitetom obrađenih zahjeva nadležnih gradskih i općinskih službi, kao i prirodom, vrstom i težinom bolesti, te visinom potrebnih sredstava u svrhu liječenja i nabavke lijekova.

U 2017. godini podneseno je i obrađeno ukupno 2947 zahtjeva, od čega su odobrena novčana sredstva za 2709 korisnika:

  • 2069 korisnika su demobilizirani branioci i porodice umrlih demobiliziranih branilaca,kojim je odobrena pomoć u iznosu od 733.850,00 KM,
  • 7 korisnika su dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih DRP ili odlikovanja, kojim je odobrena pomoć u iznosu od 4.250,00 KM.
  • 411 korisnika su ratni vojni invalidi i članovi porodice umrlih ratnih vojnih invalida, kojim je odobrena pomoć u iznosu od 144.800,00 KM.
  • 222 korisnika su porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, kojim je odobrena pomoć u iznosu od 67.100,00 KM.

Uzimajući u obzir činjenicu da se radi o korisnicima kojima se zbog starosti iz godine u godinu narušava zdravstveno stanje i činjenicu da je ekonomsko stanje društva sve lošije svake godine se povećava broj podnesenih zahtjeva za naknadu troškova liječenja i nabavke lijekova.

U 2017. godini podneseno je i obrađeno 427 zahtjeva više nego 2016.godine, a za 966 zahtjeva više nego u 2015. Godini, saopšteno je iz sjedišta Vlade ZDK.