Ne zaboravite pomjeriti kazaljke na satu: Ljetno računanje vremena počinje sutra

Ljetno računanje vremena počinje 25. marta, kada satove treba pomjeriti za jedan sat unaprijed.

Kod ljetnog računanja vremena, sat se pomiče unaprijed i to za jedan sat, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 računa kao 3.

Ljetno računanje vremena uvelo se kako bi dani tijekom ljeta, iako to obuhvata i dio proljeća i jeseni, duže trajali. Do pomicanja sata i uvođenja ljetnog računanja vremena došlo je zbog potrebe da se smanji trošak električne energije. Kako dan traje duže, imamo više prirodne svjetlosti i trošimo manje energije.

U februaru je Evropski parlament raspravio rezoluciju o ljetnom i zimskom računanju vremena u kojoj se predlaže ukidanje ove već odavno zastarjele i po mnogima nepotrebne prakse, usvojio je i uputio Evropskoj komisiji na dalje postupanje.