Godišnja sjednica Skupštine Eko foruma: U fokusu ArcelorMittal

foto: Eko forum

Večeras je održana godišnja sjednica Skupštine Udruženja Eko forum Zenica. Usvojeni su Izvještaj o radu i Plan rada Udruženja za 2018.

Jedan od glavnih zadataka Eko foruma u 2016. i 2017. godini bilo je aktivno učešće u pripremi, nadzoru, kontroli i donošenju nove Integralne okolinske dozvole za Arcelor Mittal Zenica. S obzirom na razmjere i kompleksnost zagađenja koje emituje ArcelorMittal u Zenici na sve bitne prirodne resurse (tlo, zrak, voda, kao i zagađenje od buke) kroz dugogodišnji period, praćenje i kontrola rada ovakve firme bio je esencijalni zadatak i prioritet u djelovanju EF Zenica. Činjenica da je u prethodnom periodu istekao veći broj parcijalnih okolinskih dozvola koje su do tada izdavane po pogonima, kao i da se pojavio prijedlog da se ubuduće izdaje jedna, intergralna okolinska dozvola za čitavu firmu je veoma usložila čitav postupak, jer je objektivno postojala opasnost da se veliki broj neriješenih tehničko‐tehnoloških zahtjeva i uslova jednostavno zaboravi, namjerno sakrije i zaobiđe u ovom procesu, – navodi se u Izvještaju.

Kako Federalno ministarstvo okoliša u Sarajevu nije imalo stručnjake za ovu usko specijalizovanu oblast, predložilo je poslije nekoliko sastanaka i konsultacija da se u Zenici formira ekspertna, stručna grupa za izradu prijedloga teksta Okolinske dozvole za
Arcelor Mittal. Od ukupno 5 članova komisije, bila su dva člana iz Ministarstva, Fahrudin Duran, kao predstavnik mjesnih zajednica, Muhamed Islambegović, kao predstavnik EF, te predstavnik grada Zenice, prof. dr. Jusuf Duraković.

Kompletan proces pisanja materijala protegao se na čitavu 2016. i početak 2017. po principu napisanog prijedloga od strane izabrane komisije koji se slao Ministarstvu okoliša na uvid, ono ga je prosljeđivalo Mittalu na konsultacije i primjedbe, od njih se materijal vraćao sa novim primjedbama i tako u tri navrata je potrošena godina, tokom koje je Mittal praktično radio bez okolinskih dozvola. Činjenica je da su članovi komisije napravili zaista kvalitetan i kompletan materijal kao prijedlog za konačnu OD, na koju je Mittal uvijek imao primjedbe i nastojao ublažiti zahtjeve koji su tamo definisani. Ovakvim postupcima u konačnom materijalu znatno su ublaženi zahtjevi i tehnički kriteriji koji su trebali biti ispoštovani i koji bi Arcelor Mittal natjerali na ozbiljniji pristup, kvalitetnije i brže riješavanje urgentnih ekoloških problema, ubrzao rokove i spriječio dalje prolongiranje, odlaganje ili neizvršavanje zadatih projekata.

Nakon ovakve rašomonijade, napravljena je verzija konačne Okolinske dozvole koja je Mittalu uručena 12. aprila 2017. na svečanosti koju je organizovao Mittal i na koju su bili pozvani i predstavnici EF.

Zbog čitave ove procedure i dešavanja tokom izrade prijedloga Okolinske dozvole, kao i stavova FMOIT gdje su u krajnjem rezultatu ignorisani zahtjevi kompletne komisije, članovi EF su odlučili da ne idu na ovaj čin, uz izdavanje saopštenja povodom ovog kompletnog procesa i dešavanja u realizaciji. A kakav odnos je imalo i FMOIT pokazuje i činjenica da iako su naši članovi bili aktivni sudionici u procesu izrade Okolinske dozvole, od njih ni nakon nekoliko protesta i traženja nismo zvanično dobili primjerak konačnog dokumenta, već smo do teksta konačne Okolnske dozvole došli posrednim putem od drugih lica, – navodi Eko-forum u Izvještaju o radu za period od protekle dvije godine.

Iako je glavna aktivnost EF bilo praćenje rada ArcelorMittala kao i kompleksna problematika zagađenja vezana za životnu sredinu u Zenici i šire, EF je nastojao proširiti i djelokrug rada na druga značajna područja ekologije, a primjer je učešće u Projektu “Energetsko siromaštvo u BiH” koji je rezultirao treningom članova Eko foruma za energetske instruktore, koji su zatim prenosili svoja znanja tokom predavanja o energiji i načinima štednje u domaćinstvima.

Projekat Smanjenje hemikalija i onečišćenja izvora pitke vode u ruranim krajevima”, nastavljena je realizacijom teme Suhi toaleti i Filteri za sivu vodu, a završna potvrda njegove realizacije je susret svih aktivnih sudionika u Projektu iz Albanije, Moldavije, Makedonije i BiH, kao i gosti iz međunarodnih organizacija. U selu Gorica kod Zenice je izgrađen jedan opitni suhi WC i obavljena posjeta stambenom objektu u Janjićima gdje borave bivši štićenici Doma-porodice i gdje je trebalo izgraditi i opitno mini-postrojenje za preradu sive vode.

Tokom ovog perioda, Eko forum je ostvario značajne kontakte sa stručnjacima iz oblasti zaštite okoliša iz nekoliko zemalja svijeta.

U Planu aktivnosti Eko foruma za 2018. godine je kontinuirano praćenje stanja okoliša, prvenstveno rada Arcelor Mittala u svjetlu izdate Integralne okolinske dozvole i obaveza koju po njoj ima ta kompanija, insistiranje na pravnom regulisanju rada i položaja deponije Rača, koja trenutno radi bez okolinske dozvole, aktivnosti na praćenju monitoringa emisija u Zenici, nakon dodjeljivanja dijela opreme i prenosa nadležnosti i aktivnosti na Metalurški institut u Zenici, praćenje uspostavljanja novog sistema grijanja u svjetlu uticaja na okoliš.

Planirano je intenzivirati i aktivnosti na izradi zdravstvenih studija i istraživanja vezano za uticaj zagađenja na zdravlje građana, te u sklopu toga pokušati realizovati i projekat “Analiza genotoksikološkog opterećenja stanovništva u Zenici, primjenom citogenetičkih testova”, koji nije realizovan zbog nedostatka sredstava i nedostatka interesa Instituta za zdravlje i sigurnost hrane ZDK.

U ovisnosti od odgovora na podnesenu pritužbu na donesenu Naredbu o nepokretanju istrage protiv Arcelor Mittala i odgovornih osoba koju je donijelo Kantonalno tužilaštvo ZDK, nastaviti aktivnosti ako bude moguće kod drugih pravosudnih organa, navodi se u Planu aktivnsoti zeničkog Eko foruma u 2018.