Centar za promociju civilnog društva: Prevencijom klevete do snažnijih medija

Centar za promociju civilnog društva, zajedno sa Otvorenom mrežom, u okviru petogodišnjeg projekta pod nazivom Program osnaživanja nezavisnih medija, priredio je danas u Sarajevu edukaciju novinara o standardima izvještavanja i prevenciji klevete, u kojoj učestvuju i predstavnici Javnog preduzeća Radio-televizija Zenica.

Ovom prilikom moglo se čuti da je putem Linije za pomoć novinarima u periodu od 2002. do 2012. godine,  samo na sarajevskim sudovima bilo oko 700 tužbi za klevetu, a na ostalim sudovima u BiH oko 1.000. Očito je da se nad medijima vrši pritisak i da su mediji vrlo često prinuđeni plaćati nerealno visoke novčane iznose na ime naknade štete izrečene uglavnom za nanesenu tzv. duševnu bol, ocijenjeno je.

Cilj ove trodnevne edukacije o standardima izvještavanja i prevenciji klevete je jačanje kapaciteta urednika medijskih kuća, novinara, advokata i drugih zainteresovanih strana u izvještavanju, u prevenciji potencijalne klevete.

Putem petogodišnjeg projekta Centra za promociju civilnog društva, pod nazivom Program osnaživanja nezavisnih medija, kroz više vrsta grantova i edukativnih sadržaja, namjerava se doprinijeti podizanju kapaciteta medija u izradi kvalitetnijeg sadržaja, povećanju finansijske održivosti medija, pravnoj zaštiti novinara, te vještinama urednika i novinara u pravnom samozastupanju. Projekt finansira američka razvojna agencija USAID.

foto: ZenicaInfo