Vlada ZDK usvojila Program utroška sredstava za šumarstvo

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2018. godinu, na osnovu kojeg, planirana sredstva za oblast šumarstva u 2018.godini iznose 1.066.600,00 KM, a namijenjena su za: rekonstrukciju šuma i šumskog zemljišta odnosno za čišćenje i pošumljavanje opožarenih i devastiranih površina, provođenje šumsko-uzgojnih i zaštitnih mjera i druge aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju šuma, u visini od 390.000,00 KM, izradu šumsko-privrednih osnova za privatne šume, u visini od 282.000,00 KM, plate zaposlenih, nabavku opreme i materijala za obavljanje poslova, u visini od 394.600,00 KM, saopšteno je iz sjedišta Vlade ZDK.