Rijeka Sava dostigla istorijski vodostaj

Šef Odsjeka Civilne zaštite opštine Kozarska Dubica Đuro Trubarac izjavio je da je putna komunikacija Kozarska Dubica-Gradiška i dalje zatvorena zbog izlivanja rijeke Save i dodao da će takvo stanje vjerovatno biti i sutra.

On je podsjetio da postoji tendencija rasta Save koja je dostigla historijski vodostaj, dok se u toku noći očekuje stagnacija nivoa Une.

Na putnoj komunikaciji Kozarska Dubica-Kostajnica saobraća se jednom trakom zbog izlivanja Une na polovinu saobraćajnice.

Sanacija klizišta na obodnom odbrambenom kanalu na ušću Moštanice u Unu u mjestu Jošik na području opštine Kozarska Dubica privodi se kraju i večeras će biti završeno dizanje potpornog zida uz oštećeni nasip, te tako spriječeno dalje proklizavanje tla i izlivanje vode, potvrdio je načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić.

Reljić je naglasio da je angažovana kompletna mehanizacija sa područja opštine Kozarska Dubica i sve nadležne službe koje su svim naporima spriječile dalje odronjavanje odbrambenog nasipa.

“Mi smo danas proglasili vanredno stanje i pozvali sve opštinske i republičke službe da se uključe u rješavanje problema, jer nam je bila potrebna dodatna mehanizacija i materijal kako bi se spriječilo pucanje nasipa i izlivanje vode”, rekao je Reljić.

On je dodao da je voda koja se zadržavala pored nasipa u mjestu Jošik prethodnih dana dovela do oštećenja terena i u dužini od sedamdesetak metara uzrokovala stvaranje klizišta koje je pravovremenim reagovanjem podbočeno potpornim materijalom i dovedeno u sigurno stanje.

“Za koji sat očekuje se da će sanacija biti završena”, rekao je Reljić i dodao da su ekipe i dalje na terenu, te da će Krizni štab ponovo zasjedati večeras kako bi se pratilo stanje na kompletnom području opštine.

Član Štaba za vanredne situacije i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Darko Banjac, koji je sa ostalim službama i članovima Kriznog štaba na terenu, potvrdio je da je danas u Kozarskoj Dubici boravio i direktor “Voda Srpske” Milan Kikić.

Banjac je precizirao da je Kikić posjetio krizna područja, te da je mehanizacija “Voda Srpske” poslata na savski nasip, gdje je vodostaj rijeke Save dostigao rekordan nivo, dok je na Uni intervenisala mehanizacija sa područja opštine i opštinske službe.

On je ocijenio da je situacija vrlo ozbiljna, ali nije dramatična i dodao da je najbitnije da se preduzmu sve preventivne mjere, te da moraju postojati međusobne koordinacije svih službi i Kriznog štaba.

“Zbog dugotrajnog natapanja zemljišta i visokih vodostaja nasipi su postali porozni i mi moramo biti oprezni. Bitno je ojačati područja gdje postoji potonuće nasipa i izvršiti brzu sanaciju. Nema mjesta panici i procjene su da više na potpornom nasipu na ušću Moštanice u Unu ne bi smjelo doći do proklizavanja terena”, rekao je član opštinskog Kriznog štaba Jovica Šuman. (Srna)