Voće i povrće za 50 posto skuplje nego 2017.

Cijena banana u Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru je u pro­sjeku iznosila 2,10 KM, dok je sada ta cijena povišena za više od 50 po­sto. Trenutno se banane u Sarajevu mogu kupiti za čak 3,50 KM, dok je njihova cijena u Tuzli nešto niža te iznosi tri KM. U Sarajevu je ta cijena u decembru prošle godine iznosila 2,30 KM, a u Tuzli 1,90 KM. U Mosta­ru je cijena bila 2,20 KM, a sada je od 2,80 do tri KM.

“Krajem 2017. godine zabilježeno je povećanje cijena povrća za 15, a voća za 12 posto u odnosu na godinu ranije. Mi već godinama imamo puzajuće poskupljenje kod većine pro­izvoda i to bez ikakvog obrazloženja tog poskupljenja. Ljudi se svakodnev­no žale na skup život, što potvrđuje i sama činjenica da prosječna potro­šačka korpa iznosi oko 2.000 KM, a da je prosječna plata oko 800 KM. To pokazuje da ni dvije prosječne plate nisu dovoljne za normalan život, što nema nigdje u svijetu. Inače se sma­tra da se sa dvije plate može živjeti pri­stojno, ali to u našoj zemlji nije slučaj. Što se tiče banana, ne znam razlog za poskupljenje, a nije bilo ni nekih po­tresa na tržištu koji bi to opravdali”, ka­zao nam je Marin Bago iz Udruženja potrošača Futura iz Mostara.

Prema podacima Uprave za indi­rektno oporezivanje BiH, u prva dva mjeseca prošle godine nabavna cijena 1,02 KM, dok je ove godine 1,40 KM. Situ­acija je ista i sa cijenama banana u drugim zemljama regije. Kao glavni razlozi za ovo navode se elementarne nepogode koje su pogodile pod­ručje srednje Amerike.

Tako su, prema informacijama Tr­žišnog cjenovnog informacijskog su­stava u poljoprivredi (TISUP) Ministarstva poljoprivrede Hrvatske, vele­prodajne cijene banana u ovoj zemlji zadnjih nekoliko sedmica rasle i do 46 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine pa je trenutna cijena banana u Hrvatskoj oko 3,60 KM. I na crnogorskom maloprodajnom tržištu banana je u prethodnom periodu dostizala rekordnu cijenu od 3,50 KM za kilogram, a stručnjaci najavljuju da bi cijene mogle rasti i sve do 1. maja kada se građani okreću sezonskom voću.

U našoj zemlji nisu samo banane zabilježile rast cijena. Naime, porasla je i cijena grožđa na 9 KM, što je za 4 KM više nego ranije. Porasla je i cijena paprika i patlidžana koji su koštali 3 KM, a sada su oko 5 KM.

Da li će se na ovome stati ili će cijene nastaviti rasti, građanima i regiona, samo ostaje da čekaju i da vide.

Izvor: Oslobođenje