Energetska efikasnost i Agencija ZEDA: Projekat GreenCap dobio pozitivne ocjene

Još jedna u nizu uspješnih aktivnosti Agencije ZEDA i Grada Zenice jeste pozitivna ocjena projekta GreenCap u kojem ZEDA i Grad Zenica imaju ulogu partnera od septembra 2016., saopštila je Agencija ZEDA.

Energetska efikasnost tema je koja je posljednjih godina sve popularnija na našim prostorima. Iako su u svijetu ušteda energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora postali standard koji je dobro zakonski regulisan i ima svoju primjenu kako u javnom životu, tako i u privatnim domaćinstvima, u BiH svijest o značaju energetske efikasnosti tek počinje da se budi.

U periodu od 07. do 09. marta 2018. godine, partneri u projektu GreenCap održali su redovan polugodišnji sastanak Upravnog odbora Projekta, ovaj put u Grčkoj, a domaćin je bio grčki partner, Naučno-tehnološki part „PATRAS“ . Na sastanku se analizirao dosadašnji tok projekta, ostvareni rezultati te su date smjernice za aktivnosti koje slijede.

Konstatovano je da su do sada svi partneri ispunili svoje obaveze i da su dobili pozitivnu ocjenu od nacionalnih ministarstava finansija (u BiH – Ministarstvo finansija i trezora) kao i drugih institucija za kontrolu EU projekata.

Ovom prilikom je najavljeno da će svi modularni projekti koje GreenCap horizontalno uvezuje i čije rezultate objedinjuje, biti nastavljeni i u periodu 2019.-2021. To znači da se GreenCap zbog pozitivnih rezultata, nakon planiranog trajanja do novembra 2019. godine (36 mjeseci), nastavlja.

Agencija ZEDA je dobila poziv od Environment Parka iz Torina za partnerstvo u GreenCap projektu zahvaljujući odličnoj saradnji i uspješnim projektima i zajedničkim aktivnostima koje je ZEDA već imala s Environment Parkom. Projekat je odobren za finansiranje krajem septembra 2016.godine kada je zvanično i počela njegova implementacija.

Glavni rezultat projekta će biti stvaranje MED zajednice i sinergije među projektima, analiza i upravljanje rezultatima modularnih projekta te širenje i kapitalizacija ishoda modularnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, a koji za svoj cilj ima stvaranje mreže posvećene obnovljivim izvorima energije.

Agencija ZEDA doprinosi energetskoj efikasnosti BiH

Svoj doprinos energetskoj efikasnosti BiH ZEDA kontinuirano pruža jer je i jedini u FBiH, ENMASOFT provajder – informacioni sistem za energetski menadžment za FBiH. To znači da ZEDA pruža usluge instaliranja kao i obuke budućih energetskih menadžera jedinicama lokalnih samouprava koje još nemaju ovaj softver, a koji je od velikog značaja za izradu akcionih programa za poboljšanja energijske efikasnosti.

Općine koje budu imale urađene programe poboljšanja energijske efikasnosti, mnogo će lakše moći pristupiti sredstvima za investiranje u provođenje mjera energijske efikasnosti u svojim lokalnim zajednicama, saopšteno je iz Agencije ZEDA.