Sudije Kantonalnog suda u Zenici ostvarile 118% efektivne sudske norme u 2017.

Predsjednica Kantonalnog suda u Zenici, Snježana Čolaković, prezentovala je danas Izvještaj o radu Kantonalnog suda za 2017. godinu.

Kazala je kako je sud u u 2017. godini poslove i zadatke vezane za ostvarivanje sudijske funkcije obavljao kroz tri organizacione jedinice: građansko, krivično i odijeljenje za upravne sporove.

Protekle godine, 18 sudija i 2 dodatna suca, ostvarili su efektivnu normu od čak 118%, te kvalitet sudskih odluka iznosi 95,29%. Deset sudija u 2017.godini ostvarilo je kvalitet u visini od 100%, te nijedna sudijska odluka nije ukinuta, – istakla je predsjednica.

Prosječno rješavanje preko 4000 predmeta na ovom sudu, trajalo je samo 98 dana. U 2017. godini 25 predmeta odnosilo se na opšti kriminal, korupciju i organizovani kriminal, a 6 predmeta na ratne zločine. Najveći značaj sud pridaje ratnim zločinima, što govori podatak da su samo dva predmeta neriješena.

Iz podataka navedenih u Izvještaju, evidentno je da je Kantonalni sud u Zenici u 2017. godini postigao zapažene rezultate, u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu. U ovoj godini planirano je da se očuva kvalitet rada, te da se na svim referatima održi ažurnost. (D.S.)