Ponovo odgođena odluka o prodaji imovine Metalnog

Donošenje odluke o prodaji i početnoj cijeni imovine preduzeća Metalno  prolongirano je do 29. marta 2018. godine, kada će u Općinskom sudu Zenica sa početkom u 12 sati biti održana sjednica Skupštine stečajnih povjerilaca.

Podsjetimo, ranije je na sjednici Odbora stečajnih povjerilaca usaglašeno da se ide sa pojedinačnom prodajom pogona sa opremom, zatim benzinske pumpe, te pokretne imovine.

Ukupan dug Metalnog, koji će se pokušati izmiriti prodajom imovine, iznosi 24 miliona maraka, od čega 6 miliona prema komercijalnim bankama, 7 miliona Poreznoj upravi, dok je dug prema radnicima 3 miliona konvertibilnih maraka. (R.Š.)