Bez slobode izražavanja i slobode medija nema ni demokratske države

Sloboda izražavanja i sloboda medija temelji su demokratije bez kojih se uopće ne može ni govoriti o funkcionalnom, demokratskom društvu – konstatovali su učesnici tematske sjednice “Sloboda izražavanja i sloboda medija”, koju je danas organizirala Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH Halid Genjac u obraćanju medijima ukazao je na postojanje stalne potrebe za unaprjeđenjem izražavanja i slobode medija, jačanjem regulacionih tijela koja će regulirati tu oblast te unaprjeđenjem zakonskih okvira.

Postoji potreba za BiH, koja je na putu ka Evropskoj uniji, da osigura jedan od ključnih principa i temelja demokratskog i civiliziranog društva, a to je sloboda izražavanja, sloboda medija i pravo na slobodu mišljenja – istakao je.

Osim toga, dodao je, potrebno je afirmirati stručno, profesionalno i društveno odgovorno novinarstvo te spriječiti prenošenje neprovjerenih informacija i nepotvrđenih činjenica.

Uvjeren sam da će tematska sjednica doprinijeti unaprjeđenju svih pomenutih segmenata u oblasti slobode izražavanja i slobode medija – kazao je Genjac.

Šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton konstatovao je da u oblasti slobode medija i slobode izražavanja u BiH postoje brojni izazovi kao što su prijetnje novinarima, propaganda i lažne vijesti te nedostatak zakona koji regulira transparentnost vlasništva nad medijskim kućama.

Ocijenio je da lična sigurnost novinara i dalje predstavlja glavni problem u kontekstu medijske slobode u BiH, ali i širom država članica OSCE-a.

Naglasio je da sloboda medija, govora i izražavanja predstavljaju sastavni dio svakog funkcionalnog demokratskog društva te da ih treba štititi.

Kao i u svakoj demokratskoj državi, vlasti moraju omogućiti novinarima da slobodno rade, bez zastrašivanja i vršenja uticaja na njih – kazao je šef Misije OSCE-a u BiH.

Poručio je da će Misija OSCE-a u BiH i dalje raditi, zajedno s medijskim profesionalcima te svim ostalim ključnim institucijama u BiH, na unaprjeđenju sloboda medija, govora i izražavanja.

To će doprinijeti većoj stabilnosti i sigurnosti u BiH. Snažne i funkcionalne države nema bez snažnih i funkcionalnih medija – zaključio je Berton.

Novinarima se obratila i ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac koja je slobodu izražavanja te stanje medija uopće u BiH ocijenila nezadovoljavajućim.

Zbog toga je, kaže, i urađen izvještaj koji je osnov rasprave na tematskoj sjednici.

To je dokaz spremnosti izvršne vlasti da zajedno sa zakonodavnom stvori bolje uslove i ambijent u kojem će sloboda govora i medijske slobode u BiH biti poboljšane –  istakla je ministrica.

Napomenula je da ono što je karakteristično za ovaj izvještaj jeste i činjenica da su u njegovu izradu direktno bili uključeni oni kojih se  izvještaj i tiče, odnosno mediji.

Kako je rekla, izvještaj je pokazao da u javnom prostoru BiH nedostaje kultura komuniciranja i tolerancije te je stoga potrebno više sposobnosti za dijalog i razumijevanje.

To je način da se borimo protiv govora mržnje, a koji je, zajedno sa isključivošću i netolerancijom, postao glavna odlika našeg javnog prostora – mišljenja je Borovac.

Također, ukazala je na činjenicu da su u BiH prisutni i neadekvatno kažnjivi napadi, odnosno nasilje i zastrašivanje novinara.

Osim javne osude, ovu vrstu nasilja treba sankcionirati i krajnje ozbiljno shvatiti kao direktan udar na demokratiju i društvo u cjelini – kazala je Borovac, istakavši da je potrebno definirati posebno krivično djelo napada na novinare.

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko naglasio potrebu pravljenja razlike između slobode govora i govora mržnje.

Napomenuo je da je u januaru dao nalog da se započne pravljenje nacrta zakona o sprječavanju govora mržnje na internetu te pozvao sve stručnjake koji mogu dati svoj doprinos da to i urade. (Fena)