Udruženja privrednika u ZDK najavljuju tužbe protiv odgovornih za blokade saobraćajnica

Udruženja privrednika iz općina Tešanj, Usora, Doboj-Jug i Maglaj uputila su Vladi Zeničko-dobojskog kantona dopis u vezi sa blokadom Magistralnog puta M17.

„Uvažavajući probleme koji nastaju u privredi zbog blokade puta M17 na lokaciji (između Doboja i Karuša), a nakon ozbiljne analize šteta koje nastaju u privredi, iznosimo slijedeće:

  1. Smatramo da ostvarivanje prava dijela boračke populacije na način blokade saobraćajnice blokira i privredne tokove u Ze-Do kantonu.
  2. Dio boračke populacije, koji smatra da mu nisu ostvarena zakonom predviđena prava bi trebao tražiti svoja prava pred nadležnim institucijama, a ne na putnim komunikacijama.
  3. Zbog šteta koje trpi poslovna zajednica na ovim prostorima izričito insistiramo na deblokadi puteva na prostoru Ze-Do kantona.
  4. Uvažavajući dinaminku privrednih aktivnosti smatramo da je deblokadu putnih komunikacija potrebno izvršiti u toku dana.
  5. U slučaju da se ne izvrši deblokada u toku dana, ovim putem vas obavještavamo da ćemo pokrenuti tužbu protiv nadležnih institucija koje su prema pozitivnim zakonskim propisima, obavezne obezbijediti uvjete za normalno funkcionisanje privrednih subjekata koji uredno plaćaju poreze i druge dadžbine državi.
  6. Navedeni stav je nastao na temelju ozbiljnih razgovora između privrednika, te udruženja privrednika iz općina Tešanj, Usora, Doboj- Jug i Maglaj, a duboko vjerujemo i da sva preostala udruženja privrednika na prostoru Ze-Do kantona , a i šire, u cijelosti dijele naš stav.
  7. Pristup privrednika podrazumijeva da se pri svakoj blokadi puteva u budućnosti, a uvažavajući naprijed iznesene činjenice, postupi na isti način od strane institucija Ze-Do kantona“, navodi se u dopisu koji potpisuju predsjednici udrženja privrednika iz Tešnja,Usore, Doboj-Juga i Maglaja.