Šatorović i Kurić i dalje u utrci za predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH

Potpredsjednik Saveza Samostalnih sindikata BiH, Selvedin Šatorović i aktuelni predsjednik Nadzornog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira, Redžo Kurić, ostaju u utrci za predsjednika krovne sindikalne organizacije, koja zastupa prava 180.000 radnika.

To je odlučeno na današnjoj sjednici Predsjedništva Saveza samostalnih sindikata BiH, na kojoj nije određeno kada će nova sjednica Kongresa biti održana. Odluku o tome donijet će Glavni odbor.

Na 14. Kongresu SSS BiH ni jedan od ove dvojice kandidata nije dobio potrebna 62 glasa.

 

Jedan od zaključaka donesenih na sjednici Predsjedništva je da će svi organi Saveza obavljati svoje funkcije do razrješenja dužnosti i novih imenovanja.

Predsjedništvo Saveza samostalnih sindikata BiH donijelo je između ostalog Odluku da Nadzorni odbor u roku od 30 dana odradi svoj dio posla u smislu kontrole poslovanja Saveza samostalnih sindikata. Biće pozvana i nezavisna revizorska kuća da ispita kompletno poslovanje Saveza u protekle četiri godine i da o tome podnese izvještaj Glavnom odboru i javnosti, navedeno je u zaključcima sa današnje sjednice Predsjedništva.