Rad zeničkog Doma zdravlja za Dan nezavisnosti BIH

Zbog  pacijenata koju budu imali potrebu za zdravstvenom uslugom u periodu  obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i zenički Dom zdravlja je napravio posebna režim rada za četvrtak,1. marta. Služba hitna medicinske pomoći raditi će kontinuirano 24 sata. U Službi za porodičnu medicinu sa edukativnim centrom dežurna ambulanta je Centar, u ul. fra Ivana Jukića br. 4, u terminu od 7 do 20 sati. Ambulanta  Nemila radit će 7 do 15 sati, kao i patronažne sestre. Služba za zdravstvenu zaštitu djece i Stomatološka služba radit će od 7 sati do 20 sati.   (S.G.)