Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018. godinu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je program utroška sredstava fonda za zaštitu okoline za 2018.godinu,u iznosu od 4. 850. 000 konvertibilnih maraka.Veći dio sredstava biće direktno tranferisan općinima i Gradu Zenica,a od pojedinačnih projekata izdvaja se izrada katastra divljih deponija,projekat zbrinjavanja infektivnog otpada i nabavka dvije stanice za kontrolu kvaliteta zraka.Treću godinu za redom predviđena su i sredstva za izgradnju „Eko kuće“ Smetovi.

Prema općinama Zeničko-dobojskog kantona biće direktno tranferisano 2,2 miliona ,a gradu Zenica,Regionalnoj deponiji Mošćanica i preduzeću „Alba“ Zenica 800. 000 konvertibilnih maraka.Kantonalni ministar za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline ,Fahrudin Brkić ,napominje da će preostala sredstva ,u iznosu od 1,8 miliona maraka ,biti utrošena za realizaciju projekata od kantonalnog značaja.Treću godinu za redom opredjeljeno je 100. 000 maraka za izgradnju „Eko kuće“ Smetovi. Ministar Brkić očekuje da će u ovoj godini vlada konačno donijeti zaključak o odobravanju sredstava,te da će se započeti sa implementacijom projekta.Paralelno,planira se izrada katastra divljih deponija,koji je bitan kako bi se imao pregled stanja.Nezvanični podaci govore o 1.300 divljih deponija na području kantona.

Nakon 2012.godine,kaže Brkić,nastavlja se sa realizacijom projekta zbrinjavanja infektivnog otpada,u vrijednosti od 800. 000 konvertibilnih maraka.

Predviđena je nabavka 5 uređaja za drobljenje,sterilizaciju infektivnog otpada u Zenici,Tešnju,Visokom i Zavidovićima.

Institutu „Kemal Kapetanović“ odobreno je 450.000 konvertibilnih maraka za nabavku dvije stanice za kontrolu kvaliteta zraka,čime bi u toku ove godine bio uspostavljen funkcionalan sistem na području cijelog kantona.    (R.Š.)