Top preporuka: vrhunska nagrada za mlade bh. kreativce

Moderna umjetnost i moda

Autori iz BiH do 40 godina starosti, koji se bave modernom umjetnošću, dobivaju priliku da osvoje fenomenalnu nagradu – dvomjesečnu umjetničku rezidenciju u New Yorku i svoju samostalnu izložbu po povratku iz SAD-a.

Udruženje SKLOP je novo udruženje u Sarajevu koje se bavi savremenom umjetnošću.

Pokrenula ga je 2017. godine historičarka umjetnosti Sandra Bradvić, a glavne su im djelatnosti istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti, među ostalim i u vlastitom izložbenom prostoru u Radićevoj ulici 2 u centru Sarajeva.

SKLOP je i novi partner nagrade The ZVONO Award u suradnji sa Young Visual Artist Award za mlade umjetnice i umjetnike iz Bosne i Hercegovine, uz dobnu granicu od 40 godina.

Udruženje, dakle, upravo objavljuje konkurs za likovne umjetnice/umjetnike koji se bave slikarstvom, skulpturom, grafikom, crtežom, instalacijom, fotografijom, videom, performansom, novim medijima i/ili imaju interdiciplinarni pristup, uz napomenu da nagrada nije namijenjena za primjenjene umjetnosti poput dizajna, teatra, plesa i filma.

A nagrada? Fenomenalna! Sastoji se od dvomjesečne umjetničke rezidencije u New York-u tokom februara i marta 2019. godine, kao i samostalne izložbe u Sarajevu, nakon povratka iz SAD-a.

Rok za prijavu je 30. 4. 2018. i svi detalji mogu se naći na stranici udruženja SKLOP.

Izvor: Glas.ba

SKLOP, izložbeni prostor