Ajanović: Općinski sud Zenica u prošloj godini ostvario kvalitet rada od 97,4%

Općinski sud Zenica je u prošloj godini ostvario kvalitet rada od 97,4 posto, što zunači da je samo 2,6 posto odluka ovog suda ukinuto ili preinačeno, istakla je na današnjoj pres konferenciji Dijana Ajanović, predsjednica Suda.

Na početku 2017. godine neriješenih je bilo 140.000 predmeta, primljeno je 84.400,tokom godine riješeno je 89.445, a ostalo je neriješenih 135.000 predmeta.

Takozvanih komunalnih predmeta bilo je 114.466 i to po osnovu tužbi za dug za grijanje, vodu, telefon, razne naknade,održavanje zgrada i druge usluge.

U prošloj, 2017. godini Sud je riješio 9.600 više predmeta u odnosu na raniju godinu, pri čemu je normativ rada ostvaren sa 131,73 posto, a postupak u prosjeku traje 335 dana.

Sud je u radu imao 129 stečajnih predmeta, 88 je primljeno, a riješeno je 98, što znači da je ostalo 119.

U prošloj godini bilo je 68 predmeta nasilja u porodici pri čemu je uglavnom izricana mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja.

Općinski sud Zenica izrekao je 387 osuđujućih presuda, 99 uslovnih kazni, a zatvorska kazna je u 5 predmeta zamijenjena za novčanu.

Izrečene su i mjere rad za opće dobro u ukupnom trajanju od 2 godine i 5 mjeseci.

Glavna problematika u radu Suda i dalje su ograničeni prostorni kapaciteti, te nedostatak sudija i pratećih saradnika. (Š. Babić)