Sindikat ArcelorMittala: Upućen prijedlog za pregovore o novom kolektivnom ugovoru

Sindikat ArcelorMittala Zenica uskoro će otpočeti pregovore sa Upravom kompanije oko novog kolektivnog ugovora. Osnovna pažnja bit će posvećena povećanju najniže satnice rada. U Sindikatu podržavaju aktivnosti oko prijema mlađe radne snage što je trend u posljednjih godinu dana.

Početkom ove godine Sindikat ArcelorMittal Zenica tražio je od Uprave kompanije Finansijski izvještaj za prošlu godinu, kako bi mogao definisati početnu poziciju za početak pregovaračkog procesa oko novog kolektivnog ugovora. Stari je, inače, istekao 4. februara.

Predsjednik Sindikata, Zuhdija Kapetanović, ukazuje da se čeka na završni račun, ali i bez njega Upravi je upućen prijedlog koji sadržava i povećanje najniže satnice rada. Takav zahtjev smatraju opravdanim, jer najniža cijena rada u kompaniji nije povećana u posljednje četiri godine, a došlo je do rasta životnih troškova, kao i proizvodnje u ArcelorMittalu.

U novom kolektivnog ugovoru ne bi trebalo biti većih izmjena. No, moguće je da i Uprava predloži nešto novo.

ArcelorMittal Zenica je u posljednjih godinu dana izvršio prijem nove, mlađe radne snage. Sindikat podržava svako novo zapošljavanje, tim prije jer je došlo do smanjenja broja uposlenika.

U zeničkom ArcelorMittal-u broj uposlenih kreće se oko 2.250. (Š.B.)