Zenicatrans: najavljena reorganizacija i nabavka novih voznih jedinica

Na prijedlog Uprave JKP “Zenicatrans prevoz putnika” d.d. Zenica, a u skladu sa planom rada, Nadzorni odbor je za v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove imenovao Irhanu Beganović, magistra saobraćaja i komunikacija, nakon što je Eldin Čivić podnio ostavku na ovu izuzetno važnu funkciju za poslovanje preduzeća, saopšteno je iz sjedišta ovog društva. Ujedno, ovo preduzeće najavljuje reorganizaciju, kao i nabavku novih autobusa.

Imenovana je dugogodišnji zaposlenik JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica, a u proteklom periodu obavljala je rukovodeće poslove Voditelja saobraćaja i planera mrežnih linija.

Učinit ću sve što je u mojoj moći da napravimo iskorak kada je u pitanju poslovanje preduzeća, a to je, ono što svaki građanin želi – kvalitetnu uslugu javnog prijevoza, sigurnost i tačnost“, istakla je Beganović.

Uprava preduzeća u narednom periodu planira izvršiti reorganizaciju poslovnih procesa kao i zbrinjavanje viška zaposlenih radnika penzionisanjem i izmjenom kvalifikacione strukture zaposlenika.

Potrebni su nam mladi i obrazovani ljudi koji će u narednom periodu konsolidacije doprinijeti svojim znanjima i vještinama da ovo preduzeće vratimo na mjesto koje mu pripada”, istakao je Husaković.

Gradska uprava na čelu sa Gradonačelnikom Kasumovićem aktivno se uključila u konsolidaciju JKP “Zenicatrans prevoz putnika” d.d. Zenica kako kadrovskim tako i finansijskim sredstvima. U gradskom budžetu za 2018. godinu osigurana su sredstva za nabavku novih autobusa koji će značajno doprinijeti boljem kvalitetu gradskog i prigradskog prijevoza.

Nadzorni odbor na čelu sa predsjednikom Vahdetom Drino ovom prilikom zahvalio se g. Čiviću na dosadašnjem angažmanu, a novoizabranoj izvršnoj direktorici Beganović zaželio mnogo sreće i poslovnog uspjeha u daljem radu.

Uprava Društva JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica