FOTO: Zeda završila ciklus edukacije iz Solidworksa u okviru Projekta FORESDA

Sinoć je u prostorijama Agencije ZEDA održana svečana dodjela diploma polaznicima kursa iz Solidworksa koji je organizovala Agencija ZEDA u okviru projekta FORESDA. Predavač na kursu je bio Mr. Denis Spahić, asistent na Mašinskom fakultetu.

Svi polaznici su imali priliku naučiti osnove 3D modeliranja, čitanje radioničkih crteža i osnovnih dimenzija naznačenih na crtežu. Kurs je uspješno završilo 19 polaznika. Pri završetku kursa svi polaznici su uspješno modelirali sklop te kreirali tehnički crtež.

Ovaj kurs je dio aktivnosti projekta međunarodnog projekta FORESDA koji implementira Agencija ZEDA zajedno sa 12 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području 9 podunavskih zemalja partnera: Austrija, Bosna i Hercegovina (ZEDA i PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska. Implementacija Projekta je počela u januaru tekuće godine, a planirano trajanje Projekta je 30 mjeseci odnosno do 30.juna 2019. godine.

Cilj projekta FORESDA:

– transformisanje tradicionalnih sektora baziranih na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore te

– uvezivanje u nove lance vrijednosti s drugim sektorima koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije i potencijale kreativnih industrija u oblastima razvoja novih proizvoda, usluga i procesa.

U narednom periodu planiran je napredni kurs iz Solidworksa te edukacija za CNC operatera čiji se početak očekuje u martu tekuće godine.

Zahvaljujući podršci projekta MarketMakers, kojeg provodi konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o. (Posao.ba), kurs je realizovan na licenciranim SolidWorks softverima.

Agencija ZEDA