Albin Azil ispunio sve uslove za upis na listu evropskih skloništa za napuštene životinje

Sklonište za životinje i Higijenski servis vođeni od strane ALBA Zenica po kvalitetu usluge, uspostavljenim standardima i ispunjavanju domaćih i međunarodnih propisa vodeći su takav centar u Bosni i Hercegovini, saopšteno je danas iz ovog komunalnog preduzeća.

Njihov rad na lokalitetu Bare u naselju Stranjani uspostavljen je u skladu sa važećim državnim Zakonom o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja, Pravilnikom o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje, te Pravilnikom o osnivanju i uslovima koje moraju da ispunjavaju higijenski servisi.

ALBA Zenica je, ispunjavajući standarde i normative navedene u aktuelnim zakonima i pravilnicima, ispunila preduvjete za dobijanje Rješenja o formiranju Skloništa za napuštene životinje i Higijenskog servisa od Službe za komunalne poslove i ekologiju grada Zenica.

Zahvaljujući organizaciji i planiranju, uspostavljeno je 24-satno radno vrijeme u Skloništu i rad Higijenskog servisa u dvije smjene za potrebe udomljavanja, zbrinjavanja i uklanjanja bezvlasničkih pasa sa područja Grada, odnosno preuzimanje napuštenih životinja.

Pored rada u Azilu, svakodnevno se primaju pozivi i dopisi o uklanjanju i preuzimanju, odnosno udomljavanju bezvlasničkih pasa. Mjesečno se zaprimi četrdesetak poziva.

Sklonište za životinje kojim upravlja ALBA Zenica je nedavno ispunilo uslove za upis na listu skloništa za životinje iz kojih je odobren izvoz napuštenih pasa u države Evropske Unije.

Rad u Skloništu se odvija pod inspekcijskim nadzorom nadležnog veterinarskog inspektora, a za veterinarsko-zdravstveni red u Skloništu se brine Veterinarska stanica. Istovremeno, ALBA je u kontinuiranom kontaktu sa Srednjom veterinarskom školom Zenica u cilju saradnje na njegovanju pasa, koji se nalaze u Skloništu.

Sve navedene aktivnosti u proteklom periodu rezultirale su da se ALBA Zenica certifificira sa ISO Standardom 9001 o upravljanju kvalitetom i ISO 14001 o aspektima uticaja na okoliš, u kojem je uključeno sklonište za životinje i higijenski servis. Certificiranje je dodatna potvrda da je ALBA Zenica, vodeće preduzeće iz BiH koje ispunjava sve zakonom propisane normative vođenja skloništa za životinje.

U proteklom periodu, Sklonište je posjetio niz domaćih i stranih gostiju, zvaničnika, medija i građana, koji su se mogli uvjeriti u uspostavljene standarde i način rada Skloništa za napuštene životinje. ALBA Zenica je omogućila i posjete građanima, obilazak životinja smještenih u Skloništu, a sve prema propisima koji brinu o miru i životu štićenika Skloništa u skladu sa evropskim standardima, navodi zenička ALBA, u današnjem saopštenju za javnost.