Predsjedavajući kantonalnih skupština: O turizmu, korupciji i političkom integritetu

Unapređenje zakonodavstva u oblasti turizma, uloga i pozicije kantona u procesu evropskih integracija i borba protiv korupcije, bile su teme drugog zajedničkog radnog sastanka predsjedavajućih kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je održan danas na Bjelašnici.

Nakon sastanka, koji je organizirala predsjedavajuća Skupštine KS Ana Babić, na konferenciji za medije novinarima su se obratili predsjedavajući skupština Unsko-sanskog kantona Nijaz Husić, Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak, Srednjobosanskog kantona Josip Kvasina i Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago.

Predsjedavajuća SKS-a Ana Babić je kazala da je cilj današnjeg sastanka bila afirmacija i razmjena iskustava među kantonima, te poručila da dobar dijalog vodi do ostvarenja ideja.

U fokusu sastanka bila je i tema “Zakonodavstvo u turizmu“ koju je delegirala Babić te je naglasila da učesnici današnjeg sastanka očekuju od Federalnog parlamenta da okonča postupak usvajanja dva važna zakona za razvoj turizma, a to su zakon o turizmu, čiji je prijedlog usvojen na Vladi FBiH, i zakon o turističkoj taksi.

Ova dva zakona utiču na dalju organizaciju turističkih zajednica i utiču na razvoj turizma u kantonima.

To je potvrdio i predsjedavajući Skupštine USK Nijaz Husić koji je kazao da su zbog neuređenosti ove oblasti na nivou Federacije BiH donijeli vlastite propise jer su imali velike gubitke, prije svega u privredi, i obrazložio je to činjenicom da BiH bilježi porast broja turista, ali da privrednici od toga nemaju benefite.

Svake godine u USK-u povećavamo hotelske kapacitete, a s druge strane predstavnici naše turističke zajednice već godinu nisu primili plaće, a i mi ne ubiremo ništa od turističke takse – rekao je Husić i dodao da određenim lobijima nije u interesu da se na nivou FBiH donesu propisi jer ne žele plaćati turističku taksu niti određene obaveze državi.

Predsjedavajući SBK Josip Kvasina je kazao da ovaj kanton nema vlastiti propis o turizmu, te će uskoro na sjednici Skupštine SBK delegirati njegovo donošenje. Izrazio je nadu da će polovinom ove godine i ovaj kanton, koji je prepoznatljiv po zimskom turizmu, imati vlastiti propis o turizmu.

Također i predsjedavajući HNK Šerif Špago je naveo da je strategija razvoja turizma prioritet za ovaj kanton. Kazao je da su  nezadovoljni zbog neusvajanja zakona, kao i prijedlogom zakona koji je usvojila Vlada FBiH te da će uložiti nekoliko amandmana, ali da zahvaljujući kantonalnim propisima, Turistička zajednica HNK dobro radi svoj posao.

Predsjedavajući kantonalnih skupština poslali su također i snažnu podršku jačanju nezavisnosti i integriteta policijskih agencija i pravosudnih institucija.

Predsjedavajući Skupštine ZDK Jasmin Duvnjak je naglasio da kriminogene ličnosti ne smiju biti miljenici politike i da osobe koje su u fazi krivičnog postupka  ne smiju biti afirmirane u javnosti od  političkih elita.

Na taj način politika i političke elite šalju snažnu poruku javnosti i kada je u pitanju borba protiv korupcije i jačanje integriteta i autoriteta političkih zvaničnika. Bez političkog kredibiliteta i autoriteta, bez jasne opredijeljenosti za borbu protiv korupcije, teško ćemo moći da se nosimo sa izazovima koji su pred nama i teško ćemo moći da zadovoljimo standarde koje očekuje naša javnost – naglasio je Duvnjak.

On je u ime predsjedavajućih skupština govorio i o ulozi i obavezi kantona u procesu evropskih integracija, te istakao da u većini kantona još uvijek nema tijela koja se time bave, a nemaju ni uposlenike u stručnim službama, kao i da sve što se tiče evropskih integracija dobili su na teret mehanizmom koordinacije, polovinom 2016.godine.

Dogovoreno je da će uskoro biti održan i treći sastanak predsjedavajućih skupština kantona u FBiH. (Fena)