VIDEO: Virtuelnom šetnjom kroz Stari grad Vranduk

Gradski muzej u Zenici realizivao je prvu fazu IPA projekta prekogranične saradnje Hrvatske, Crne Gore i BiH, koji ima za cilj predstaviti muzeje iz Hrvatske, Crne Gore i BiH.

Vrandučka tvrđava iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca. Sa završetkom prve faze IPA projekta interes bi trebao biti još veći.

Prvo smo izradili replike odjeće, naoružanja, grnčarije i mnogo toga drugog, što je bilo neophodno kako bi se vjerno dočarao život srednjevijekovne Bosne, – kazao nam je Adnadin Jašarević, direktor Muzeja Grada Zenice. Do sad je utrošeno 15.000 eura.

U narednom periodu predviđena je nabavka kompjutera, specijalne kamere i tableta, uz pomoć kojih će biti predstavljeno naše istorijsko naslijeđe, jer kako kaže Adnadin Jašarević, bez trodimenzionalnih predmeta u tvrđavi sama priča neće imati nikakvog smisla.

Za realizaciju IPA projekta prekogranične saradnje Hrvatske, Crne Gore i BiH, odnosno muzeja iz Šibenika, Klisa, Herceg Novog i Zenice, odobreno je 1.175.000 eura.

Ideja je da se putem novih tehnologija predstavi kulturno-istorijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine, te omogući svim zainteresovanim, bez obzira gdje se nalazili, da u jednoj virtualnoj šetnji posjete neku od tvrđava. (R.Š.)