15. februara očekuje se odluka o prodaji imovine preduzeća ‘Metalno’ Zenica

Za 15. februar zakazana je sjednica odbora stečajnih povjerilaca na kojoj će biti donesena odluka o prodaji imovine preduzeća Metalno Zenica.

Već ranije je usaglašeno da će se prodavati pojedinačno pogon sa opremom, zatim benzinska pumpa, te pokretna imovina, odnosno automobili. Cijena će biti naknadno određena.

Ukupan dug Metalnog iznosi 24 miliona konvertibilnih maraka, od čega 6 miliona otpada komercijalnim bankama, 7 miliona poreznoj upravi, a radnicima 3 miliona konvertibilnih maraka.

Stečajni upravnik Metalnog, Vitomir Tošanović, naglašava da će se dug pokušati izmiriti prodajom imovine, a da konačnu odluku treba donijeti odbor stečajnih povjerilaca, na sjednici zakazanoj za 15. februar.

Zainteresovanih za kupovinu imovine preduzeća Metalno je bilo i to iz nekoliko država, ali niko nije došao sa konkretnom ponudom, kaže Tošanović.

Sam stečajni postupak, kaže, mada mnogi tvrde suprotno, ne traje dugo i sve je u skladu sa zakonskim rokovima.

U proteklom periodu završena je procjena vrijednosti imovine i usaglašavanje, a odbor povjerilaca održao je dvije sjednice u istom sastavu.

Jedna od značajnijih odluka je da će, po potrebi, prva prodaja imovine biti objavljivana više puta, što znači da neće biti snižavanja cijene, zbog velike vrijednosti zemljišta i opreme.

Drugim riječima, imovina Metalnog neće se prodavati u bescijenje. (R.Š.)