Čolaković: Potezi na poboljšanju životnih prilika za boračku populaciju

Na posljednjoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojene su izmjene i dopune četiri uredbe iz oblasti prava branilaca i njihovih porodica.

Uredbe se tiču vanredne novčane pomoći, stipendiranja studenata, školovanju branilaca i članova njihovih porodica, te rješavanja stambenog pitanja.

Dosadašnjim uredbama branioci, koji su imali registrovanu obrtničku djelatnost, nisu imali pravo aplicirati na ova sredstva, a novousvojenim izmjenama i dopunama ta zabrana se ukida.

Drago nam je da smo imali priliku kao Ministarstvo za boračka pitanja da izađemo u susret pripadnicima boračke populacije, jer je to i naša profesionalna obaveza, – kazao je ministar Fahrudin Čolaković i dodao da su na ovaj način ukinuti ti eliminatorni faktori, te da sada i branioci koji imaju registrovanu djelatnost mogu aplicirati, a naravno od ispunjavanja kriterija zavisi hoće li i koliku pomoć dobiti.

Ovaj sastav Vlade vodi permanentnu borbu za prava branilaca. Kako je kazao Čolaković, dolaskom 2015. godine, naslijeđena su velika dugovanja koja su saniranja, a uvedeni su i neki drugi programi podrške boračkoj populaciji.

Izmjenana i dopunama ove četiri uredbe, Ministarstvo za boračka pitanja je još jednom pokazalo senzibilitet za boračku populaciju, a nema sumnje da će u vremenu koje dolazi biti još ovakvih poteza. (N.G.)