Aganović: Apel Parlamentu FBiH da se ispune zahtjevi paraplegičara

Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH i Savez slijepih boraca na pres-konferenciji ispred zgrade Parlamenta FBiH kazali su da njihovi zahtjevi ostaju isti, a to su povećanje naknade za tuđu njegu i pomoć, te korekciju novog zakona o boračkim udruženjima, kako bi i ovoj kategoriji bilo omogućeno da budu reprezentativno boračko udruženje.

Kako je kazao predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije BiH Mujo Aganović, ovaj Savez već dvije godine vodi aktivnosti na povećanju primanja na ime tuđe njege i pomoći za najteže RVI, o čemu imaju i zaključke Parlamenta FBiH.

Izvršna vlast ne pokazuje sluh i odgovornost da riješi pitanje ove kategorije, – kazao je Aganović.

Apeliraju na zastupnike u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH da se konačno riješe njihovi zahtjevi, naglašavajući da je ovo ujedno i predmet sjednice ovog doma koji će biti održan sutra u Sarajevu.

Podsjetio je kako je nakon protesta ove kategorije ispred Parlamenta prošle godine, federalni ministar za pitanja boraca ponudio rješavanje njihovih zahtjeva sa 1,5 miliona KM na godišnjem nivou.

Iako prijedlog ministra ne rješava u potpunosti zahtjeve i potrebe ove kategorije, prihvatili smo njegov prijedlog. Kroz izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, pokrenuta je procedura ispunjavanja zahtjeva ove kategorije. Nažalost, zbog negativnog stava Koordinacije boračkih udruženja i saveza, Vlada je ponovo odgodila izjašnjavanje o ovom pitanju, što nas je vratilo na početak, – rekao je.

Reakcija je izazvana tekstom Prijedloga zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, po kome je ova kategorija, u smislu zastupanja svojih kompleksnih problema, potpuno diskriminirana.

Razlog je i nerješavanje zahtjeva Saveza RVI paraplegičara FBiH za povećanje primanja na ime tuđe njege i pomoći za stopostotne RVI I grupe, čiji postupak traje već skoro dvije godine. Zdravstveno stanje ove kategorije postaje sve teže, a njihov broj se ubrzano smanjuje. Ukupan broj ovih najtežih RVI u državi BiH je 513, – naglasio je Aganović.

Kazao je da se ukupna primanja stopostotnih ratnih vojnih invalida I grupe kreću od 1.460 KM do 1.970 KM, pojašnjavajući da su primanja različita zbog toga što je tuđa njega za ovu kategoriju razvrstana u dva stepena: prvi se odnosi na RVI s težim povredama i većim potrebama, a drugi stepen je sa nešto manjim potrebama. (Fena)