ZDK: Sastanak ministra Sinanovića sa predstavnicima auto-škola

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Rasim Kovač, šef Odsjeka za poslove saobraćajne edukacije po ovlaštenju ministra, sastali su se danas sa predstavnicima autoškola na području Kantona.

Predstavnici autoškola su iznijeli probleme u poslovanju autoškola, kao i one u vezi s nastupajućim izmjenama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, potrebi održavanja edukacijskog seminara, o etičkom kodeksu pojedinih ispitivača i velikim razlikama u cijenama usluga obuke kandidata za vozače motornih vozila. Istaknuta je dobra saradnja sa Ministarstvom i Odsjekom za poslove saobraćajne edukacije, u rješavanju njihovih zahtjeva iz novembra prošle godine.

Na sastanku je dogovoreno organizovanje edukacijskog seminara sa instruktorima i ispitivačima u toku februara, stručna pomoć autoškolama kod primjene novih zakonskih rješenja u organizaciji poslova na osposobljavanju kandidata za vozače, te održavanje redovnih sastanaka.

Naredni je najavljen za februar, saopštila je Press služba ZDK.