Nije moguć kontakt sa dvoje zalutalih Bišćana u minskom polju na tromeđi Ilijaša, Breze i Visokog

Operativni centar civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona je u toku noći, 22. januara u 3,50, obavješten od Kantonalne organizacije civilne zaštite Sarajevo, da su na tromeđi općina Ilijaš, Breza i Visoko, na lokalitetima Potkraj i Vratnica, dva nepoznata lica iz Bihaća sa putničkim motornim vozilom, zalutala i našla se u obilježenom minskom polju.

Uspjeli su se javiti dežurnom u PS Ilijaš, međutim na mobilnom telefonu je nestalo baterije, tako da sa njima nije moguće uspostaviti ponovni kontakt. O svemu naprijed navedenom informisan je dežurni MUP-a ZDK, koji nas je izvijestio da su već upućene patrole iz PU Breza i PU Visoko na navedene lokalitete, međutim vizuelnim pregledom navedena lica još nisu uočena.

Pregled će biti nastavljen do njihovog pronalaska. Moguće je da će biti potrebno angažovati TUN timove.

U 7,30 Kantonalna uprava civilne zaštite u Zenici je obavještena da su patrole policije iz Visokog i Breze na terenu i da još nisu uočena lica koja su se javila Policijskoj upravi Ilijaš, saopšteno je jutros iz Kantonalne uprave civilne zaštite.