Potrošači, pazite na sadržaj deklaracije i rokove trajanja!

– Potrošači pri kupnji moraju prvenstveno obratiti pažnju na sadržaj deklaracije, na alergene koji su posebno označeni na proizvodima te na rok trajanja, – izjavio je danas uoči predavanja “Sigurnost hrane, potrošači i mediji” portparol Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Dalibor Vidačak.

Po njegovim riječima, hrana je po prirodi osjetljiva materija, koja je izložena kemijskim, biološkim i fizičkim rizicima u samom procesu proizvodnje.

Hrana biljnog porijekla je izložena raznim klimatskim utjecajima i gljivičnim oboljenjima, – kazao je Vidačak, koji je govorio i o primjerima kada dođe do fizičkog oštećenja hrane u samom procesu proizvodnje.

Spomenuo je i primjer hemijskih onečišćenja koja nastaju, kako je kazao, usred neodgovarajuće upotrebe sredstava za zaštitu.

Po njegovom mišljenju, rizici u proizvodnji hrane su brojni.

Ključ rizika za opasnost po zdravlje potrošača je izloženost, a što je veća izloženost, to je veći rizik, – istakao je portparol Agencije za sigurnost hrane BiH, naglasivši kako mediji imaju značajnu ulogu u svemu tome, posebno u slučajevima povlačenja hrane s tržišta.