Udruženje ‘Naša djeca’ Zenica: Za zdravije i poticajnije okruženje

Udruženje za brigu i opšta prava djece „Naša djeca“ Zenica osnovano je u martu 1992. godine s ciljem da kroz različite aktivnosti implementira Konvenciju UN o pravima djeteta. Korisnici Udruženja su djeca starosne dobi od 3 do 18 godina i mladi od 18 do 25 godina, koji imaju potrebu da organizovano i kvalitetno koriste svoje slobodno vrijeme, prepoznaju vlastite interese i talente, slobodno izraze svoje mišljenje i stavove.

Veliki broj volontera Udruženja aktivno je kroz programe edukacije, organizovanja kvalitetnog korištenja slobodnog vremena, pomoći bolesnoj i djeci sa posebnim potrebama, pomoći socijalno ugroženoj djeci i djeci bez jednog ili oba roditelja, kao i programe javnog zagovaranja.

U dokumentu koji objavljujemo, ponosno su predstavili svoje aktivnosti u 2017. godini. Želimo im mnogo sreće i uspjeha u daljem radu.