ArcelorMittal: Nećemo sklapati ugovore za pružanje usluga sa firmom u predstečajnom postupku

„Kompanija ArcelorMittal je dugo vremena pružala bezrezervnu podršku poslovanju firme Željezara Zenica sve do 3.oktobra  2017., kada je Željezara Zenica odlučila prekinuti sa radom jer su njeni računi tada bili blokirani već više od mjesec dana. Od toga datuma naši radnici nisu mogli imati organiziranu ishranu u Kompaniji, a takvu situaciju nije uzrokovao niti menadžment ni radnici ArcelorMittal Zenica. Sindikat Kompanije je konstantno upozoravao menadžment da je ovo stanje neodrživo i postavio ultimatum za iznalaženje rješenja.

Mi smo sve do sada čekali nadajući se rješenju, ali se ono tehnički ne može očekivati uskoro jer se Željezara Zenica nalazi pod  upravom predstečajnog upravnika i bilo kakav proces formiranja nove firme za restoranske usluge će trajati još mjesecima nakon donošenja odluke predstečajnog upravnika, potom stečajnog upravnika, itd. Kompanija ArcelorMittal nije voljna da sklapa bilo kakav ugovor za pružanje usluga sa firmom koja se nalazi u predstečajnom postupku jer za nas nije izvodljivo da vodimo poslovne razgovore sa partnerom sa kojim se ne može dogovoriti stabilna suradnja.

Arcelor Mittal je konačno, poslije čekanja dugog 3 mjeseca, angažirao dvije firme, Salčinović Zenica i Sarajlić Prom Žepče, kako bi se pokrenule restoranske usluge u fabričkim pogonima. Objema firmama smo vrlo jasno preporučili, a one su prihvatile, da za ove usluge zaposle odgovarajuće bivše radnike Željezare Zenica. Obje firme su također o tome obavijestile one na koje se to odnosi u Željezari Zenica. Budući da je ovdje vrlo važan faktor zapošljavanje bivših radnika Željezare Zenica u restoranima ArcelorMittal Zenica, mi smo ih zamolili da iskoriste ovu priliku zapošljavanja kod firmi koje su sklopile ugovor za pružanje usluga u Kompaniji. Uspjeh ovih firmi će osigurati dugoročnu zaposlenost za radnike i može biti situacija u kojoj su svi na dobitku. U ovom trenutku ovo je jedino izvodljivo rješenje koje omogućava snabdijevanje hranom odmah, što je ultimativni zahtjev našeg Sindikata i uposlenika.

Solidarnost koju su pokazali naši radnici prema radnicima Željezare Zenica, pristajući na to da im se već nekoliko mjeseci ne isporučuje hrana, ne može se nastaviti unedogled, jer 2.200 radnika ArcelorMittal Zenica radi bez osiguranog toplog i hladnog obroka, što nije prihvatljivo kako za menadžment tako ni za Sindikat.

Još jednom molimo sve bivše uposlenike Željezare Zenica koji su radili u našim restoranima da iskoriste priliku za posao kod novih izvođača, firmi Salčinović Zenica i Sarajlić Prom Žepče.

Ponuda za posao u ovim firmama otvorena je još 2 dana,“ saopštava Uprava kompanije ArcelorMittal Zenica.

foto: Dron.ba