FBiH: Saglasnost na dodjelu sredstava za uplatu doprinosa radnicima

Arhiva

Dio prihoda koje Federacija BiH ostvaruje u procesu privatizacije preduzeća usmjerava se za uplatu doprinosa radnicima nekadašnjih društvenih, odnosno državnih preduzeća kojima je to preduslov za odlazak u penziju. Na taj način federalna vlast nastoji riješiti jedan od velikih naslijeđenih problema nastalih zbog dugogodišnjeg neuplaćivanja obaveznih doprinosa za penzijsko osiguranje.

Federalna vlada je tako u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH pred kraj prošle godine dala saglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća u nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 784.198,48 KM za 47 zaposlenika privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez i Vitez karton d.o.o. Vitez koji su stekli uslove za odlazak u penziju, ali je ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa za PIO.

Ta su sredstva bila deponovana na transakcijski račun zasebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH, otvoren kod Centralne banke BiH i doznačena su na račun Federalnog zavoda za PIO. Konkretna provedba te odluke povjerena je Razvojnoj banci, Federalnom zavodu PIO, Poreznoj upravi FBiH i Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije, svakom u okviru svoje nadležnosti. Razdoblja za koja radnicima spomenutih preduzeća nisu uplaćivani doprinosi umnogome se razlikuju od radnika do radnika.

Tako će nekima biti uplaćeni doprinosi za penzijsko osiguranje od 1994. ili 1995. do kraja prošle godine, a drugima od 2000. do kraja 2017. godine. Samim tim razlikuju se i iznosi koje je potrebno uplatiti Federalnom zavodu PIO. Ti iznosi kreću se od 1.713 do čak 27.790 maraka, ali općenito za više od tri četvrtine radnika dugujući iznos doprinosa prelazio je 10.000 maraka.

Izvor: Večernji list

Foto ilustracija: Radnici Željezare Zenica u Sarajevu