Bulajić: U 2017. godini moglo se raditi kvalitetnije

-Gradsko vijeće Zenice lani je svoj Program rada nažalost ispunilo tek sa nekih 80 procenata, što znači da se moglo i kvalitetnije raditi, a u narednom periodu zaista se nadam konstruktivnijem dijalogu i raspravama tokom ovih zasjednja, navodi Goran Bulajić, novi predsjedavajući Vijeća Grada Zenice, izbran na ovu poziciju tokom posljenje sjednice Vijeća.

-Mislim da je Nacrt rada Gradskog vijeća za 2018. godinu usvojen na istoj sjednici kvalitetan dokument, ali i odraz materije koju moramo obrađivati u narednom periodu, a ako ovaj dokument usvojimo kakav je i predložen uz par dodataka, mislim da će to biti dobra  osnova za rad u ovoj godini,  napominje novi predsjedavajući Gradskog vijeća Zenice, izražavajući očekivanja da bi ovaj dokument, nakon provedene javne rasprave, mogao biti u formi Prijedloga već do kraja januara. (V.J.)