Od danas moguća uplata premija zdravstvenog osiguranja u ZDK

Od danas počinje uplata premija u sistemu zdravstvene zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Uplata premije za zdravstvenu zaštitu trebalo bi da omogući benefite osiguranicima, koji mogu odabrati da uplate premiju zdravstvenog osiguranja i time budu oslobođeni plaćanja participacije za korištenje usluga primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite. Najveći benefit od uvođenja premije imaće radno sposobno stanovništvo, koje nije oslobođeno plaćanja participacije za zdravstvene usluge.

Cilj je kvalitetnija zdravstvena zaštita i više sredstava u budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja. Prihod od participacije inače je posljednjih godina bio u padu. Primanje uplata za premije počinje danas.

Iznos premije iznosi 20 KM, a uplatnica izgleda ovako: