SDA Zenica: Zasluge za vraćanje života u nemilske krajeve

Gradski odbor Stranke demokratske akcije reagovao je danas na događaj koji je organizovan u subotu, 23. decembra u Topčić Polju, koji je pojedinim strankama bio tema kritike, ističući da je on bio način na koji su se mještani nemilske regije željeli zahvaliti za ono što je urađeno od katastrofalnih poplava do danas.

Obnovljene kuće, putevi, poljoprivredni poticaji i drugi projekti koji su realizovani te oni koji će se realizovati u 2018. godini imaju za cilj samo pomoć mještanima koji su u maju 2014. godine pretrpjeli veliku traumu i šok nakon što su u poplavama izgubili sve što su godinama gradili, saopštava SDA Zenica.

Kritikujući politiku SDP-a, DF-a i gradonačelnika Zenice, SDA Zenica u ovom saopštenju ističe svoje zasluge za projekte sanacije krajeva pogođenih poplavama na području Nemile, zbog čega su, kako se ističe, mještani uručili zahvalnice funkcionerima iz redova Stranke demokratske akcije, kako posthumno rahmetli Husejinu Smajloviću, tako i ministrima, premijeru i samoj SDA.

Želimo još jedanput naglasiti da je Grad Zenica prema odluci Vlade FBIH u sklopu Projekta hitnog oporavka od poplava (FERP) raspolagala s 3,4 miliona KM koje su utrošene u obnovu i izgradnju putne infrastrukture, riječnih korita i realizaciju projekata iz vodozaštite.

Projekti su realizovani u dvije faze. Prva faza je podrazumijevala sanaciju lokalnog puta Nemila – Orahovica 4,8 kilometara, a vrijednost ugovora iznosi 868.415,47 KM, sanaciju lokalnog puta Orahovica – Mala rijeka dužine 750 metara vrijednosti 150.162,87 KM, sanacija lokalnog puta za Gornje Vukotiće dužine 850 metara vrijednost 261.344,56 KM te sanacija korita rijeke uz lokalni put Orahovica – Mala Rijeka dužine 800 metara vrijednosti 428.948,44 KM.

Ukupna vrijednost radova I faze iznosila je: 1.708.871,34 KM.

Druga faza podrazumijevala je sanaciju lokalnog puta za mjesta Bistrica i Starina dužine 1,8 kilometara, a obnova ove dionice iznosila je 835.279,20 KM. Sanirani su i zidovi na lokalnom putu Bistrica i Starina te potporni zid na lokalnom putu za mjesto Bistrica u dužini od 0,05 kilometara vrijednost 302.717,80 KM. U sklopu posljednjih radova II faze izvršena je i sanacija lokalnog puta za mjesto Kolići dužine 1,4 kilometara te sanacija zidova na putu za mjesto Kolići dužine 0,25 kilometara, a vrijednost ovih radova iznosila je 593.366,49 KM.

Ukupna vrijednost radova II faze iznosila je 1.731.363,49 KM.

Zeničko-dobojski kanton i nadležno Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK izdvojilo je 502.000 KM za realizaciju projekta izgradnje pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok te regulaciju dijela korita Starinskog potoka radi zaštite naselja Topčić Polje od bujičnog nanosa. Preostali dio sredstava osigurana su od Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Ukupna vrijednost ovih radova iznosila je 734.000 KM.

Stranka demokratske akcije je radila, radi i uvijek će raditi u interesu svih građana, zaključuje se u saopštenju SDA Zenica.