BiH godinu završava sa 475.549 nezaposlenih osoba

Po podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH na dan 30. novembra 2017. u Bosni i Hercegovini je bilo 475.549 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 2.642 osoba ili 0,55 posto, a od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 258.035 ili 54,26 posto su žene.

Nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 1.688 osoba (0,48 posto), u Republici Srpskoj za 927 osoba (0,80 posto) i u Brčko distriktu BiH za 27 osoba (0,25 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30. novembrom 2017., NKV radnika je 129.035 ili 27,13 posto, PKV 8.036 ili 1,69 posto, KV 155.338 ili 32,67 posto, VKV 2.233 ili 0,47 posto, NSS 1.217 ili 0,26 posto, SSS 133.363 ili 28,04 posto, VŠS 6.890 ili 1,45 posto i VSS 39.437 ili 8,29 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe s trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,67 posto, te radnici sa SSS 28,04 posto.

U novembru je brisano ukupno 17.676 osoba s evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno je 11.297 osoba.

Istovremeno je za 7.757 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.104 nova radnika.

Po podacima Agencije za statistiku BiH u oktobru 2017. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 754.020, a od toga 314.787 žena. U odnosu na septembar 2017. broj zaposlenih osoba je smanjen za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena je također smanjen za 0,1 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za oktobar 2017. iznosila je 38,8 posto i u odnosu na septembar 2017. smanjena je za 0,1 posto, saopšteno je.