3D Muse: Skenirani predmeti iz stalnih postavki Muzeja Grada Zenice

U Muzeju Grada promovisan je međunarodni projekat „3D Muse“. Riječ je o digitalizaciji i predstavljanju postojećih muzejskih zbirki na nov način.

Skenirani su odabrani predmeti iz zbirki Muzeja Grada Zenice, u režiji Impulsnog kreativnog centra iz Zenice. Studenti Mašinskog fakulteta u Zenici su kroz ovaj projekat izradili 3D modele na osnovu skeniranih predmeta, koji će, u konačnici predstavljati dio stalnih postavki. – Nabavljeni su i tableti sa nosačima, te smo na taj način modernizovali i učinili pristupačnijim muzejsku građu svima. Sve ovo će biti dio nove muzejske web stranice, potvrdila je za našu tv kuću Lejla Agić, pedagog Muzeja Grada Zenica. (B.D.)